Welcome to Jin Shin Jyutsu Canada 

Sun

 

 

Jin Shin Jyutsu® Canada was created to increase the awareness of Jin Shin Jyutsu physio-philosophy within Canada and to help the growing community to prosper.

Jin Shin Jyutsu Canada provides information about Jin Shin Jyutsu classes in Canada, and is the official Canadian distributor for Jin Shin Jyutsu books & materials.

                

       Image of the Sun courtesy of "SOHO (ESA & NASA)"

Jin Shin Jyutsu Is...

History of Jin Shin Jyutsu

Classes

Products

Contact Us